MOVIK KOVO, s.r.o.Nádražní 313, 790 70 Javorník, okres Jeseník, Tel./Fax: +420 584 440 329, web: www.movik.cz, email: movik@movik.cz
CZPL

GDPR

1. Politiky ochrany osobních údajů

Cíl: určit směr a vyjádřit podporu bezpečnosti ochrany osobních údajů ze strany vedení organizace

Pro zajištění podnikatelských aktivit a dalších činností, ke kterým jsme se smluvně zavázali, zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které vyžadují zajištění jejich bezpečnosti.

Pojmem bezpečnosti osobních údajů rozumíme proces zajišťování ochrany osobních údajů z hlediska jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti a dopadu porušení bezpečnosti na subjekt údajů.

Cíle politiky bezpečnosti osobních údajů

Mezi hlavní cíle společnosti patří zajištění bezpečnosti osobních údajů pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit osobní údaje tak, aby poskytla odpovídající míru jistoty našim zákazníkům a partnerům. Tento cíl je naplňován vybudováním, zavedením, provozováním, kontrolováním, údržbou a neustálým zlepšováním dokumentovaného systému řízení bezpečnosti osobních údajů v kontextu podnikatelských aktivit a rizik společnosti.

Rozsah a důležitost politiky bezpečnosti osobních údajů

Politika bezpečnosti ochrany osobních údajů a související dokumentace je závazná pro všechny zaměstnance s přístupem k osobním údajům, a to bez ohledu na zastávanou funkci, pozici či roli ve společnosti.

Zásady a principy bezpečnosti osobních údajů

  • Dodržovat legislativní a smluvní požadavky pro oblast bezpečnosti osobních údajů, zabezpečit požadavky vyplývající ze smluvních závazků a obecně závazných právních předpisů.
  • Zajišťovat systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti osobních údajů; začleňovat zabezpečení osobních údajů do odpovědnosti za práci.
  • Provádět stálou identifikaci bezpečnostních incidentů a přijímat účinná opatření pro zlepšování bezpečnosti osobních údajů; pravidelně monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika.
  • Zamezit zneužití nebo ztrátě osobních údajů - je definována odpovědnost a způsob ochrany při přístupu k osobním údajům a do prostor, kde se nachází osobní údaje.

Prohlášení managementu

V souladu s požadavky Obecného EU 2016/679 GDPR vyhlásilo vedení společnosti Politiku bezpečnosti osobních údajů jako svůj závazek. Záměrem vedení je podporovat cíle a principy bezpečnosti osobních údajů.

Antonín Martinek, jednatel

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies